MƏHSULLARIMIZCAREMED

Caremed - Tibbi Müəssisələrin  İnformasiya İdarəetmə Sistemi

Caremed - Tibbi Müəssisələrin İnformasiya İdarəetmə sistemi kliniki proseslərin idarəedilməsini və pasientlərin kompleks verilənlər bazasının yaradılmasını, pasientlərin qeydiyyatını və tibbi heyətin səmərəli idarə olunmasını təmin edir. Sistem tibb müəssisələrində vacib kliniki və tibbi proseslərinin invertarizasiyası barədə dinamik hesabatların yaradılmasına və maliyyə vəsaitlərinin idarə olunmasına imkan verir.