MƏHSULLARIMIZPANDA

 (Procedures for Air Navigation – Design and Analysis)

  • Beynəlxalq səviyyəli təhlükəsizlik tələblərinə uyğun uçuş prosedurlarının yaradılmasında istifadə edilən tamamilə inteqrasiya olunmuş Proqram Təminatı sistemi;
  • PANS-OPS Master ən pis aeronaviqasiya şəraitində prosedur tərtibatçısı üçün optimal həllər təklif edə və hava naviqasiyasının ən yenilikçi meyarlarından kənara çıxmağının qarşısını ala biləcək alət;
  • Bənzərsiz analitik qərar qəbuletmə qabiliyyəti və kompüter zəkası ilə uçuş prosesinin tərtibatı üçün avtomatlaşdırılmış proqram təminatı sistemidir

Keyfiyyətin təminatı:

PANDA təhlükəsizlik və keyfiyyətə nəzarət üçün aşağıdakı əməliyyat mexanizmlərindən ibarətdir:

- Prosedur dizaynında istifadə olunan əsas aeronaviqasiya məlumatlarının bütövlüyünün təmin edilməsi;

- Dizaynçıya hər dizayn mərhələsində düzgün qərarların qəbul edilməsinə kömək etmək üçüninkaredilməz həllər yaradır;

- Trayektoriyaların və qoruma sahələrinin hesablamasının heç bir müdaxilə olmadan tam avtomatlaşdırılması;

- Sistemin tərtib etdiyi nəticələrin dəqiqliyinə nəzarət;

- Prosedurun formalaşdırılması parametrlərini, müvafiq PANSOPS meyarlarını və əldə edilmişnəticələrinin saxlanması.

- Bütün dizayn prosesinin avtomatik olaraq hesabat və digər sənədlərinin tərtib edilməsi.

Zamana qənaət:

  • Sistem hər dizayn mərhələsində zaman qənaətini təmin edir.

Təhlükəsizlik

  • Sistem, istifadəçiyə PANS-OPS tələblərini pozmağa imkan vermir.