STOMATOLOJİ KLİNİKALARIN İDARƏEDİLMƏSİ SİSTEMİ


Bizim qabaqcıl stomatoloji klinikaların idarəetmə vasitələri rentqen, diaqnostika, reseptlər və bir çox digər inteqrasiya imkanları üçün istifadəyə asan, təhlükəsiz və hərtərəfli xidmət göstərmək üçün qlobal rəqabətli həlldir. Xəstə, həkim və müştəri məmnuniyyəti modulları ilə yanaşı, sistem də böyük klinikalar və diş həkimlərinə maliyyə və mühasibat uçotu üçün idarəetmə vasitəsini təmin edir.