SƏHİYYƏ XİDMƏTİNİN İDARƏEDİLMƏSİ SİSTEMİ


Səhiyyə xidmətlərin idarəedilməsi sistemi bütün sağlamlıq vahidlərində bütün istifadəçilərə avtomatlaşdırılmış xidmətlər təklif edir. Sistem xəstələrin sağlamlıq kitabçaları, müalicə və müntəzəm yoxlamalar haqqında məlumat toplayır və iyirmidən artıq moduldan hesabat almaqvə asanlıqla istifadə etmək imkanını yaradır.