MƏHKƏMƏ İŞLƏRİNİN ELEKTRON İDARƏETMƏ SİSTEMİ

ff.png
 

Təsviri:

"bProCMS"- proqram təminatı “Bestcomp Group” şirkəti tərəfindən işlənib hazırlanmışdır və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə təsdiq olunmuş standartlara uyğun işləyir. Proqram təminatı məhkəmə işlərinin elektron idarə olunmasının avtomatlaşdırılması üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Sistemin funksiyaları:

bProCMS proqram təminatının funksionallığı onun sistem komponentlərinin funksiyalarından formalaşır və bir sıra ı modullardan ibarətdir.