FARMER HOUSE E-KƏND TƏSƏRRÜFATI HƏLLİ

Farmer House" e-Kənd təsərrüfatı həlli Azərbaycan Respublikasında  Neuron Technologies MMC tərəfindən hazırlanmışdır. Bu layihə Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin maliyyə dəstəyi ilə Qubada  həyata keçirilmişdir. Layihə kənd təsərrüfatı sektorunun və ölkənin aqrar iqtisadiyyatının inkişafına böyük töhfə verəcəkdir. Sistem bütün bölgələri əhatə etmək üçün uyğundur, bu da Azərbaycanın aqrar potensialının artırılmasına gətirib çıxaracaqdır. Sistemin elektron kənd təsərrüfatı modelinin inkişafı zamanı Azərbaycanda Avropa və Amerika təcrübəsi diqqətlə öyrənilmiş və istifadə edilmişdir. Bütün bu sistemlər beynəlxalq texnoloji platformalarda işlənib hazırlanmışdır.
 

Bu sistem aşağıdakı modulları əhatə edir:
 

  1. Fermerlərə, məhsullara və torpaqlara dair ətraflı məlumatları əhatə edən mərkəzləşdirilmiş məlumat bazası daxil olmaqla, elektron aqrar sistemi
  2. Onlayn ticarət üçün portal (e-ticarət)
  3. Fermerlər haqqında statistik məlumat
  4. Kənd təsərrüfatı sahəsində biliklərin artırılması üçün məlumat bazası
  5. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin fermerləri və əməkdaşları üçün sosial şəbəkə və çoxfunksiyalı forumlar
  6. Aqrar biliklər bazası
  7. Fermerlərə onlayn və offline təhsil sistemi