AZƏRBAYCAN İNNOVASİYALARIN İXRACI KONSORSİUMU

AZİNNEX , TƏHSİL SAHƏSİNDƏ İNNOVATİV HƏLLƏR, ONLAYN ÖDƏNİŞ, ELEKTRON HÖKUMƏT HƏLLƏRİ, İNNOVATİV HƏLLƏRİN TƏQDİMATI ÜÇÜN VAHİD PLATFORMA

AZINNEX Azərbaycanın innovasiyalar sahəsində ixtisaslaşan aparıcı şirkətlər tərəfindən birgə təsis edilmişdir